Obecná enzymologie

Napsal Mahtiel Marsy... (») 9. 12. 2011 v kategorii Laboratoř, přečteno: 1537×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlineenzymologie.jpg

Annjŏng! Dnes se budeme zabývat obecnou enzymologií. Co to je? Nauka, zabývající se enzymy. 

A máme tu další otázku. Co to jsou enzymy? Jedná se o biokatalyzátory chemických reakcí v organismu. Jsou to látky bílkovinné povahy, skládající se z apoenzymu (bílkovinná část) a koenzymu (podobné vitamínům)- koenzym umožňuje aktivaci samotného enzymu. Další pojem, Aktivní centrum enzymu, je místo obsahující funkční skupiny, na které se může navázat substrát (substrát je látka, jejíž přeměnu enzym katalyzuje). Působením enzymu na substrát pak vzniká látka, kterou označujeme jako produkt.

Další co je nutné vědět je názvosloví enzymů. Někde je podobné jako názvoslový v chemii. Máme triviální názvy, které se hodně užívají jako je ptyalin. Což je jinak slinná amyláza. Pak můžeme enzym nazývat dle substrátu. Amyláza štěpí škrob, což je pod jiným označením amylum. Sacharáza zase štěpí sacharozu… A pak je tu možnost názvu dle účinku enzymu. Tady už je názvosloví horší, protože jde o hodně dlouhé názvy…kupříkladu taková Laktátdehydrogenasa, značíší se LD, nebo aspartataminotransferaza se zkratkou AST. A naposled mezinárodní názvosloví. Kdy je každý enzym zařazen do skupiny, podskupiny, třídy, má pořadové číslo a EC.

Účinek enzymu se označuje jako aktivita v mezinárodních jednotkách katal (kat), častěji však v μkat a nkat (μkat = 10-6 a nkat = 10-9).

1 kat nám vyjadřuje aktivitu enzymu, který přemění 1 mol substrátu za časovou jednotku (1s) a za přesně definovaných reakčních podmínek. Dále je definováno, že 1 μkat se rovná 60 IU (IU= mezinárodní jednotka) a 1 IU je 16,7 nkat. Dále je možné enzymy vyjadřovat v tzv. hmotnostní koncentraci (mass concretation) v g/l nebo μg/l. Hmotnostní koncentrace se používá třeba u izoenzymu CK, kreatinkinasy. (CK-MB mass = srdeční).

A teď odkud enzymy pochází. Jsou sekreční nebo buněčné a vyšetřujeme je v krvi. Sekreční enzymy nám vznikají v těle na jiném místě, než kde pak působí. Kupříkladu amyláza vzniká ve slinivce břišní a působí ve střevě. Buněčné enzymy pak vznikají ve stejné buňce, tkáni ve které pak působí. Tady uvedu jako příklad AST, ALT a GMD.

Dále pak máme tzv. izoenzymy. Jedná se o formy jednoho enzymu, které mají stejnou substrátovou specificitu, ale odlišné fyzikální a chemické vlastnosti. Jsou složeny z různých podjednotek. Například kreatinkináza má 3 izoenzymy: Podjednotku svalovou, označovanou M a podjednotku srdeční s označením B. Vyšetřujeme CK-MM – z příčně pruhovaných svalů, CK-MB – srdeční podjednotku a to u infarktu myokardu nebo pak CK-BB – mozkovou podjednotku. A to třeba u krvácení do centrální nervové soustavy.

Enzymy v laboratoři stanovujeme dvojím způsobem. Buď imunochemicky, nebo pomocí výše zmíněné hmotnostní koncentrace. V případě imunochemie, užijeme specifickou protilátku, u hmotnostní koncentrace máme speciální hmotnostní spektrometr.

Dále jen na okraj, máme i makroenzymy. A jsou to případy, kdy enzym vytvoří vazbu s plazmatickou bílkovinou, například s imunoglobulinem A, nebo G. Tato velká molekula neprojde glomerulárním filtrem a aktivita enzymu je v krvi vysoká, zatímco v moči téměř nulová. Nejčastějšími makroenzymy jsou makroamyláza, makrolipáza, makroAST, makroALT a jejich vznik provází autoimunitní procesy.

Průběh naší reakce, enzymu se substrátem závisí na mnoha faktorech. Na reakční teplotě, kdy je 37°C tepelné optimum. A to proto, že to je přirozená teplota těla. Na pH substrátu, kde je pH optimum pro většinu enzymů pH lidské krve 7,4(±0,04). Avšak pozor! Existují výjimky. Kupříkladu takové pH optimum pro pepsin (v žaludeční šťávě) je 1,5 a pro alkalickou fosfatázu zase 10! A dále nám závisí na koncentraci substrátu, při níž je rychlost reakce rovna polovině maximální rychlosti. To se označuje jako Michaelisova konstanta. Pokud enzym může reagovat s více substráty, vybírá si automaticky ten, který má nejnižší hodnotu Michaelisovy konstanty.

Hezké počtení a zase v dalším článku...

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook MySpace Google Twitter Topčlánky.cz Linkuj.cz Jagg.cz Vybrali.sme.sk Del.icio.us

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel osm a jedenáct